หีหม่อมศรีรัสมิ์
www.youtube.com/watch?v=nBKNRkcl2ek ‎ Cached Similar 28 มิ.ย. 2012 ทรงพระศิริโฉมยิ่ง และทรงเมตตากับพสกนิกรทุกคน ..ปลื้มใจแทน ครอบครัวที่พระองค์
https://th-th.facebook.com/ /พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้า ศรี รัศ มิ์ / 114418541997012 ‎ Cached Similar พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ศรี รัศ มิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
guru.google.co.th/guru/thread?tid=2345b207ccdad341 ‎ Cached Similar 22 ม.ค. 2010 2548 และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา
www.youtube.com/watch?v=iS-Ps2TfCqE ‎ Cached Similar 28 มี.ค. 2011 สุริวิภา : หม่อม ไฉไล ยุคล ณ อยุธยา [Part 5] by Suriclub 109,319 views; 4:29 สารียะห์
blogsob.com/videosearch.xhtml?q=เย็ด หม่อม ‎ Cached หม่อม แม่ dance. On: 11 November 2007. The smallest & the หม่อมศรี รัศ มิ์ ( เสด็จ ต