รูปหีเด็กม..3
www.youtube.com/watch?v=ztHsrKyH3Co Cached Similar 22 ก.ย. 2012 เนื่องจาก พวกเด็กเหล่านี้เรียนหนักการบ้านเยอะ จึงต้องเต้นเพื่อการปลดปล่อย.